Jærlyd har de siste årene lagt store investeringer i proffesjonellt lydutstyr. Vi har anlegg som passer til alle anledninger. Alt fra publikumsantall på et par titall og opp til flere tusen.
Vi har også mikrofoner, forsterkere, trommesett, alle typer instrumenter osv.
Av lysutstyr så har vi store mengder parkanner, ledlamper, movingheads, dimmere osv